account_circlemenu

Privatlivspolitik for

ENGHOLM A/S 
Dato: 11.07.2022. 

  1. Hvem er vi?
 
 ENGHOLM A/S
 Solvang 40-42
 DK-3450 Allerød
 CVR. Nr. 36 39 13 08
 (herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Tim Refsgaard på mail tim@engholm.dk eller tlf. 38 10 02 22. 

  2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor? For at kunne varetage den daglige samhandel med vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 • Navn på kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
 • Faktureringsoplysninger
 • Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. levering
Når du som enkeltmandsvirksomhed opretter en kundekonto hos os, behandler vi endvidere din fødselsdato for at kunne foretage kreditvurdering og eventuel kreditforsikring. Når du giver dit samtykke til, at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

  3. Hvad er retsgrundlaget for vores behandling? Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, eller
 • Fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.

Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse til Tim Refsgaard på mail tim@engholm.dk eller tlf. 38 10 02 22. 

  4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til? Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige. Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning. I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 • Fragt- og forsendelsesvirksomheder
 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
 • Revisions- og advokatvirksomheder
 • Kreditvurderingsvirksomheder
 • Forsikringsselskaber
 • Offentlige myndigheder
 • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

  5. Hvornår sletter/anonymiserer vi dine personoplysninger? Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål. I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. i forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter eller sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret. Hvis du har oprettet en konto hos os, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 10 år efter, at kontoen er lukket/inaktiveret, og alle udeståender er afviklet. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt. 

 6. Sikkerhedsforanstaltninger Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning. For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed. For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt. Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger. I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt. 

  7. Dine rettigheder Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.
• ret til at indsigtsret i dine personoplysninger Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
• ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.
• ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.
• ret til begrænsning af behandling I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
• ret til indsigelse I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.
• ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet) I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte Tim Refsgaard på mail tim@engholm.dk eller tlf. 38 10 02 22. Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

  8. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk

  9. Forbehold for ændringer Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores privatlivspolitik.

 
x